Τα νέα μας

Newsletter

Newsletter Απρίλιος 2011

Read more...
 

Newsletter Ιούλιος 2010

Read more...
 

Newsletter Ιούνιος 2010

Read more...
 

Επισκέπτες

We have 7 guests online
Essence Consulting

Η Essence Consulting είναι μια εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που έχει στόχο να αναπτύξει την προστιθέμενη αξία της τοπικής και ελληνικής αγοράς.

Κυρίαρχη στρατηγική και πλεονέκτημα της εταιρίας είναι η υψηλή εξειδίκευση και συνεργασία με διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής αγοράς, καθώς και η ευελιξία την οποία διαθέτει προς όφελος του πελάτη.

Τα πεδία στα οποία δραστηριοποιείται σχετίζονται με την αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων στο κομμάτι :

  • Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων

Αναδιοργάνωση και διαχείριση προσωπικού

Οργάνωση και αναδιοργάνωση στρατηγικής marketing και τμημάτων marketing – πωλήσεων.

  • Τεχνική στήριξη έργων Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα

Τεχνική στήριξη συγχρηματοδοτούμενων έργων Δημοσίου Τομέα
Τεχνική στήριξη έργων Ιδιωτικού Τομέα (Διαχείριση έργου)
Τεχνική στήριξη επενδυτικών σχεδίων Ιδιωτικού τομέα

  • Σχεδιασμός και υλοποίηση μελετών συγχρηματοδοτούμενων έργων Δημοσίου Τομέα και ΜΚΟ

  • Υποστήριξη στην ανάπτυξη ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων)

Επιχειρηματικός σχεδιασμός
Διαχείριση εθελοντικής δυναμικής οργανώσεων
Διαχείριση επενδυτικών έργων τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις και φορείς .

Οργάνωση και υποστήριξη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σε θέματα οργάνωσης, ανάπτυξης και μέτρησης της κοινωνικής τους αποτελεσματικότητας

 

  • Μελέτες βιωσιμότητας επενδύσεων οι οποίες σχετίζονται με την ενέργεια

Διαχείριση έργων τα οποία εντάσσονται στον κλάδο της ενέργειας δίδοντας έμφαση σε θέματα ανάπτυξης επενδύσεων στο κομμάτι της Μπλέ Εμέργειεας

  • Πιστοποίηση συστημάτων

Ενδοεπιχειρησιακά συστήματα ( Έλεγχος – Βελτιστοποίηση)
Συστήματα ποιότητας ( ISO 14000, ISO 22000, ISO 9001: 2008, ISO 27000, CE, AGRO)

  • Σχεδιασμός, παρακολούθηση και συντονισμός Έργων Δημοσιότητας για εταιρίες και φορείς

Σχεδιασμός και υλοποίηση καμπάνιας
LOBBY
Διοργάνωση συνεδρίων – συμποσίων ειδικού θεματικού χαρακτήρα

  • Μελέτες επιχειρηματικού κινδύνου

Σχεδιασμός
Υλοποίηση
Παρακολούθηση

  • Μελέτες ανάπτυξης εξαγωγών

 
Victory Systems logo